Vårt arbeid i Romania

Misjonskirken Norge satser sterkere i Romania, som et av våre viktige misjonsland! Vi ønsker å bidra til å gjøre en forskjell i et stadig mer sekularisert Europa. Vi satser både på diakoni og menighetsplanting- og utvikling. Arbeidet foregår hovedsakelig på to steder: Onesti i nord og Calarasi i sør.

Romania er et av Europas fattigste land, og sliter med korrupsjon og store sosiale forskjeller. Mange lever i fattigdom og arbeidsløshet, mens andre opplever en rivende økonomisk utvikling. Kontrastene er store. Romania er også det landet i Europa med en av de største Rom-befolkningene. Rom-folket har lenge vært marginalisert, og har ofte ikke tilgang til sine rettigheter. I 2007 ble landet medlem av EU, og grunnet langvarige økonomiske nedgangstider ble Romania hardt rammet av finanskrisen med store kutt i lønninger og velferdstjenester. Vi har et langtidsperspektiv på sin satsing i Romania. Samtidig ønsker vi å unngå prosjekter som er avhengige av vår tilstedeværelse og økonomiske støtte over et altfor langt tidsrom. Vi håper å snart sende de første norske misjonærene til Romania. Vi ønsker og å legge til rette for å sende unge kortidsarbeidere, som kan bidra i diakonalt og menighetsbyggende arbeid.

Vennskapsbyen Onesti
Fem timers kjøring fra hovedstaden Bucuresti ligger byen Onesti. Med sine 52 000 innbyggere, er den på størrelse med en vanlig norsk by. Hit kom hjelpesendingene fra Grenlands-aksjonen på 1990-tallet, og det er knyttet mange vennskapsbånd mellom Romania og Norge siden dette. Misjonskirken Norge har sammen med Det Danske Missionsforbund en felles strategi for arbeidet i og rundt Onesti. Første del handler om å plante menighet i byen, og utvikle ulike diakonale tilbud ut fra menigheten. I neste fase planlegges det å plante flere menigheter lenger øst, der tettheten av menigheter og kristne er enda mindre enn i Onesti. 
Misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu er utsendt fra Det Danske Missionsforbund og støttet av Misjonskirken Norge. De bor i Onesti og har jobbet målrettet med menighetsplanting. Visjonen er å utvikle misjonale menigheter. De har et sterkt engasjement for fattige, som preger alt deres arbeid.

Calarasi-regionen
På grensa til Bulgaria, omtrent 100 kilometer sør for Bucuresti, ligger fylket Calarasi. Fylket har en stor Rom-befolkning, som blir diskriminert og ofte sosialt ekskludert. Engasjementet i regionen organiseres først og fremst gjennom en gruppe menigheter på sørlandet, som sammen med Misjonsforbundet sentralt satser på menighetsbygging og sosiale prosjekter. Kommunen Spantov brukes som utgangspunkt.

Les mer om våre prosjekter i Romania - klikk her.

 

 

Gi en gave til vårt arbeid i Romania!

Gå til prosjektoversikten og velg hvilke prosjekter du vil støtte, eller gi en gave til arbeidet i Romania her.

Gi en gave!  Bli fast giver!

Fakta Romania

Flateinnhold: 237 500 km²
Innbyggertall: 22,2 millioner
Hovedstad: Bucuresti (med knappe to millioner innbyggere)
Språk: Rumensk + romani

Beliggenhet: Landet ligger øst i Europa med kystlinje mot Svartehavet.

Om landet: Landet er et av de tidligere østblokk-landene, men gikk over til demokratisk republikansk styresett i 1991 og ble i 2007 medlem i EU.
 

Powered by Cornerstone