Vekst 2020

For å nå drømmen om flere sunne, misjonale menigheter har vårt felleskap gått sammen om satsingen Vekst 2020. Denne livskraftige visjonen har som motivasjon å hjelpe oss til å heve blikket utover våre egne liv, menigheter og vårt kirkesamfunn.

Ved å støtte Vekst 2020, investerer du i det som bygges på lang sikt, men som får gode resultater hvert år! Vi opplever å være i reell vekst, og du kan bidra med dine bønner og gaver – og være en viktig ressurs i felleskapet.

Les mer om Vekst 2020 fokusområdene:

 

Oversikt over våre prosjekter i Norge - Nasjonal avdeling - KLIKK HER.

 

Kontaktinformasjon Nasjonal avdeling.

 

Våre prosjekter i Norge
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye menneske...

Se alle våre nasjonale prosjekter >>

Gi en gave til vårt nasjonale arbeid

Gå til prosjektoversikten og velg hvilke prosjekter du vil støtte, eller gi en gave til arbeidet i Norge her.

Usikker? Se hvordan - KLIKK INFOVIDEO


Gi en gave!  Bli fast giver!

Fakta

Misjonskirken Norge: Vi er ett av mange tros- og livssynssamfunn i Norge. Vi har i underkant av 100 menigheter spredt over hele landet, og disse er kjernen i vårt nasjonale arbeid. Fra sentralt hold er vi engasjert i blant annet lederutvikling, menighetsplanting og –utvikling, diakoni og disippelliv.

Vekst 2020: En dynamisk satsing som nasjonal avdeling jobber med langs tre hovedlinjer: Mobilisere nasjonalt, styrke lokalt og utruste den enkelte.

Powered by Cornerstone